« Tillbaka till partners

WSP

WSP har 15 000 medarbetare världen över, varav 2 500 st befinner sig i Sverige. WSP vill bidra till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi ska möta förväntningarna på vår sektor både genom att erbjuda kunskap som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar framtid och genom att stödja utvecklingen av hållbara regioner, städer, byggnader, infrastruktur, transportsystem samt industriella processer. Vi ser detta som nödvändigt för att vi på ett framgångsrikt sätt ska kunna utveckla vår verksamhet och skapa bestående värden som klarar framtidens utmaningar för alla våra intressenter.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners