« Tillbaka till partners

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby är en av de starkast växande kommunerna i Stockholmsregionen. Kommunen ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm med närhet till Arlanda flygplats. Det bor för närvarande cirka 41 000 invånare i kommunen och den beräknas växa med cirka 1000 invånare årligen fram till 2018. Med en tätort omgiven av två gröna kilar, ett riksintresse för kulturmiljö och influensområdet för buller från flygtrafiken, har kommunen vissa utmaningar för utvecklingen av tätorten. Kommunfullmäktiges övergripande miljömål är att kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete- som leder till ett hållbart samhälle. Detta görs bl.a. inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001. Kommunen bedriver också arbete med hållbar utveckling inom ramen för översiktsplanen med tillhörande sektorsplaner t.ex. plan för ekosystemtjänster, där ekosystemtjänster karteras och strategier för hur kommunen kan arbeta med dessa tas fram. Hållbarhetsaspekten ska vara styrande i all planering i kommunen i syfte att skapa en attraktiv stadsmiljö som bidrar till en attraktiv kommun.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners