« Tillbaka till partners

Umeå kommun

Umeå kommun med sina 117 000 invånare är en stad med stark tillväxt och växer årligen med ca 1000 invånare. Den övergripande planeringen är nyligen beslutad och har inriktningen att förtäta staden och verka för ett bilsnålt samhälle. Sedan 2008 arbetar man tillsammans i hela branschen för att bli världsledande i hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat och genom det drivs en rad intressant projekt där hållbarhet är i fokus.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners