« Tillbaka till partners

Tyresö kommun

I Tyresö bor drygt 43 000 människor. Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv bostadsort. Kommunen arbetar utifrån att små steg i vardagen kan vara viktiga bidrag till ett samhälle i bättre balans med naturen. Vi vill uppnå ett ekologiskt hållbart Tyresö och arbetar därför för att nå miljökvalitetsmålen genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från vår plan för hållbar utveckling.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners