« Tillbaka till partners

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Tyréns är ett personligt företag som bär på traditioner med långsiktighet och egenfinansierad forsknings- och utvecklingsverksamhet i nära samarbete med universitet och högskolor. Tillsammans med Sven Tyréns Stiftelseoch andra finansiärer lägger Tyréns medarbetare ner ett stort engagemang i utvecklingsprojekt för ett hållbart samhälle. Vi arbetar målmedvetet för att skapa innovativa lösningar som bidrar till att bygga ett robust, kostnadseffektivt och miljömässigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners