« Tillbaka till partners

Täby kommun

Täby kommuns stadsbyggnadskontor har som huvuduppgift att för Täbys innevånare förvalta och komplettera vår gemensamma stadsbygd och miljö. Vår ambition är att i alla avseenden arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle med anpassning till omgivningen med utformning på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till natur- och kulturvärden och som ger en god helhetsverkan. Ett område som är på gång är Västra Roslags Näsby som just nu detaljplaneläggs och där vi tagit fram ett hållbarhetsprogram som grund för projektets hållbarhetsarbete.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners