« Tillbaka till partners

Spacescape

Spacescape AB är ett arkitektkontor med unik kompetens inom stadsrums- och funktionsanalys med en bred erfarenhet av övergripande regional planering ner till utredningar och planförslag för enskilda platser eller byggnader. Vårt vetenskapligt grundade arbetssätt syftar till en effektivare planprocess och ett mer hållbart och mänskligt byggande. Med hjälp av olika verktyg och metoder analyserar Spacescape övergripande planer, stadsmiljöer, grönstrukturer och byggnader i samarbete med arkitektkontor, stadsbyggnadskontor, statliga verk och privata byggföretag. Analyserna synliggör hur t ex en stadsmiljös utformning påverkar användbarheten, så som gångflöden, vistelsevärden, orienterbarhet, lägen för handel, upplevd offentlighet och trygghet. Spacescape tar även fram skisser och planförslag och kan med hjälp av analyser säkerställa att projektets uppsatta mål uppnås. Våra tjänster innefattar brukarstudier genom observationer och fokusgrupper, rumsanalys och plan- och designanalys genom space och place syntax i framförallt GIS, samt policyutveckling och strategisk design baserat på analyser och i täta dialoger med vår beställare.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners