« Tillbaka till partners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bidrar till hållbar utveckling genom att ta fram ny kunskap och tillförlitligt tekniskt beslutsunderlag för användning i näringsliv och samhälle. Detta sker både i form av korta uppdrag och i omfattande fleråriga projekt som påverkar samhällsbyggande och livsmiljö. SP har ett integrerat ledningssystem som inkluderar miljö, personal, etik och goda verksamhetsmetoder. SP tar även ett stort lokalt samhällsansvar. Från och med räkenskapsåret 2008 redovisar SP sitt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Report Initiative).

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners