« Tillbaka till partners

Radar arkitektur och planering

Radar arkitektur & planering AB arbetar med allt från kunskapsunderlag i form av landskapsanalyser, etnologiska studier av stadsmiljöer och olika typer av planeringsunderlag till startegiska dokument och bygghandlingar för olika former av stadsmiljöer byggnader samt torg, gator och parker. I bolaget arbetar arkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och en etnolog. Denna kombination innebär att bolagets verksamhet omfattar allt från en djup förståelse för platsen och förutsättningarna till formulering av ett förslag som svarar mot förväntningar och potentialer. Detta är själva grunden i att skapa hållbara miljöer ur alla aspekter, inte minst socialt. Allt arbete utgår från människan och hur hon använder staden eller landskapet.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners