« Tillbaka till partners

Malmö Högskola

Malmö Högskola, Institutionen för Urbana Studier
På Institutionen för Urbana Studier bedrivs sedan flera år forskning och avancerad undervisning om hållbar stadsutveckling. Forskningen på Institutionen för urbana studier har fokus på sociala, ekonomiska och organisatoriska aspekter av stadsomvandling. Institutionen har nyligen beviljats rättighet, som första lärosäte i landet, att bedriva forskningsutbildning inom ämnet urbana studier.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners