« Tillbaka till partners

Lund kommun

Kring de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV bygger Lund den nya stadsdelen, Brunnshög.
Det kommer att ta minst 40 år att bygga ut hela stadsdelen men då kommer uppemot 40.000 människor bo och arbeta där, och forskningsanläggningarna kommer locka forskare från hela världen. Brunnshög ska bli en världsledande miljö för forskning och innovation.
Från Lund C, till ESS planeras Lunds första spårvägslinje. Den kommer att binda samman medeltidens stad och framtidens forskningsanläggningar. Brunnshög får en stark miljöprofil och gör Lund till en av huvudaktörerna i det svenska arbetet för hållbar stadsutveckling.
Brunnshögs vision är att planeringen av stadsdelen ska leda till att vi minimerar klimatpåverkan, balanserar den goda jorden och maximerar upplevelserna.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners