« Tillbaka till partners

Järfälla kommun

Järfälla är en kommun som växer och utvecklas. Idag bor här cirka 68 000 Järfällabor. Närheten till huvudstaden, naturreservaten, Mälaren, goda kommunikationer och mångsidiga boendeformer är några förklaringar till varför kommunen beräknas växa med cirka 1 000 invånare årligen fram till år 2020. ”Järfälla strävar efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för de som bor, arbetar och verkar i kommunen. Detta innebär en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning, en hög miljömedvetenhet och en god livsmiljö.” Så lyder det övergripande miljömålet i Järfälla kommuns miljöplan som antogs i mars 2010.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners