« Tillbaka till partners

Helsingborg stad

DrottningH är projektet där Helsingborgs stad skall utveckla och modernisera stadens första miljonprogramsområde under 20 år – minst.

Förutom förtätning, renovering och nybyggnation finns även hållbarhets frågor och sociala utvecklingsfrågor i fokus. Stadselsutvecklingen har tydliga mål där Drottninghög, trots dubblerad befolkning, inte skall förbruka mer resurser än idag . Vid nybyggnation skall hänsyn tas till hållbarhetsfaktorer under hela byggnadens livscykel.

Just nu arbetar projekt DrottningH med att ta fram en miljöprofil och deltar i HCS arbete att utveckla BREEAM Communities på svenska.
Läs mer om projektet på www.helsingborg.se/drottningh

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners