« Tillbaka till partners

Göteborg Energi

Göteborg Energi – och visionen om ett hållbart Göteborssamhälle

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela Göteborg Energis verksamhet. Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för vår verksamhet.

Vi strävar efter att skapa långsiktigt hållbara energilösningar främst genom återvinning av energi och resurser. Vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan och förebygga föroreningar från vår verksamhet.

Genom vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 arbetar vi systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Åtgärder som prioriteras är produktion av förnybar energi i form av biogas och vindel och energieffektivisering av våra produktionsanläggningar och kontorsfastigheter. Genom våra energitjänstavtal energieffektiviserar vi också hos våra kunder. Vi bidrar också med vår kompetens i olika samarbetsprojekt både i staden och i Europa. I projektet Hyperbus utvecklar vi laddhybridteknik i bussar och i projektet Celsius delar vi med oss om vår långa erfarenhet av fjärrvärme till flera Europeiska städer, där fjärrvärme är en okänd teknik och outnyttjad resurs

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners