« Tillbaka till partners

Fortum

Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har starkt bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och 2010 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital 2010. Fortum Värme investerar 15 miljarder kronor fram till år 2023 i utbyggnaden av hållbar fjärrvärme i Stockholmsområdet och produktionen beräknas vara 100% koldioxidneutral år 2030. Företaget har 9 500 miljömedvetna fjärrvärme- och fjärrkylakunder i Stockholm.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners