« Tillbaka till partners

Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun arbetar brett med miljö och hållbarhetsfrågor och blev 2012 utsedd till Sveriges miljöbästa kommun. En ny översiktsplan visar vägen för kommunens utveckling i hållbar riktning. Klimatplanen sätter höga mål för energieffektivisering och förnybar energi vilket blir viktiga hörnstenar i arbetet med hållbara stadsdelar, tillsammans med arbetet för ökad social hållbarhet, i samverkan med boende, företag och Mälardalens högskola.

www.eskilstuna.se

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners