« Tillbaka till partners

Ekologigruppen

Ekologigruppen arbetar sedan 25 år med hållbar samhällsutveckling inom verksamhetsområdena stad, landskap, natur, vatten och miljökonsekvensbeskrivning. Gruppen består av planerare, landskapsarkitekter och ekologer. Våra metoder baseras på aktuell forskning, kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och samhällskunskap. Vi arbetar tvärvetenskapligt, med ambitionen att hantera konflikter och samverkande faktorer mellan de olika hållbarhetsaspekterna. Vi analyserar möjligheterna till ökad hållbarhet i varje projekt i en dialog med våra kunder, för att tillsammans med dessa flytta fram positionerna mot ett hållbart samhälle.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners