« Tillbaka till partners

Diligentia

Diligentia äger, förvaltar och utvecklar kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter, huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Som fastighetsbolag och som dotterbolag till Skandia Liv är hållbarhet mer än ett ansvar för oss på Diligentia. Det är en förutsättning för vår framgång, och miljöklassning av fastigheter och stadsmiljöer är en viktig del av Diligentias miljö- och hållbarhetsarbete. Välkommen till ett fastighetsbolag som gör skillnad!

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners