« Tillbaka till partners

Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter skall vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för en hållbar framtid.
Vår hållbarhetspolicy utgår från vår vision ” Chalmers campus – hållbar mötesplats med global attraktionskraft”. Chalmersfastigheters beslut grundas och balanseras med hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras på bekostnad av en annan.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners