« Tillbaka till partners

BRABO

BRABO bygger, förvaltar och utvecklar bostäder i alla typer av upplåtelseformer. BRABO syftar på bra bostäder. Med bra bostäder menas att vi sätter de boende och deras behov i centrum. Långsiktighet är ett ledord för BRABO. Långsiktighet innebär att bostäderna ska vara hållbara och klara av väder, vind och slitage under hela sin långa livscykel. Vi använder vårt entreprenörsdriv och premierar innovativa lösningar. Samtidigt tar vi ansvar för att de boende mår bra i våra bostäder. Det innebär att vi använder de modernaste beprövade byggmetoder som finns på marknaden.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners