« Tillbaka till partners

Älvstranden Utveckling

Älvstranden Utveckling är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens strategier att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att området runt Göta älv fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad. Genom att avyttra fastigheter, bygga och förvalta strategiska fastigheter, samt ägande av råmark för att utveckla byggrätter, skapar vi förutsättningar för stadens ständiga utveckling.

 

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners