« Tillbaka till partners

Quality architects

AB QA är ett konsultföretag som levererar och utvecklar tjänster kring metoden Meerci™som mäter människors upplevelser i miljön. Resultatet används som underlag för stadsplanering. Mätmetoden har vetenskapligt validerats i en doktorsavhandling på LTH 2009 av Lena Steffner. Mätningar av upplevelser med Meerci som grund för bedömningar i samhällsbyggnadsprocesserna är en tids- och kostnadseffektiv metod för att få strukturerad faktakunskap om medborgarnas upplevelser av kvaliteter och brister i miljön. Vi är övertygade om att gestaltningsfrågor kring utformning och användning av den fysiska miljön är avgörande för ett hållbart samhälle.

Platinumpartners

Guldpartners

Silverpartners

Bronspartners

Järnpartners