Om Hållplatsen

Hållplatsen drivs av Sweden Green Building Council (SGBC) inom ramen för projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). HCS är ett samverkansprojekt som leds av SGBC och involverar kommuner, entreprenörer, fastighetsägare, energibolag, konsulter, arkitekter, högskolor och forskningsinstitut. Vi betraktar hållbarhetscertifiering av stadsdelar som verktyg för att utveckla städer och stadsdelar på ett hållbart sätt. Projektets vision är: ”Vi har en gemensam arbetsprocess som engagerar och leder till hållbar stadsutveckling”.

Inom ramen för HCS kommer SGBC att ta fram ett nationellt ramverk för hållbar stadsutveckling, konkreta verktyg som hållbarhetscertifieringssystem för stadsdelar, erbjuda fysiska och virtuella utbildningar i både verktyg och hållbar stadsutveckling, skapa engagemang och möjliggöra spridning av erfarenheter och innovationer m.m. på seminarier, workshops, genom Green Building Awards och på hemsidan Hållplatsen.

Samverkan sker även med Green Building Councils i andra länder. På sikt vill vi tillsammans med de nordiska Green Building Councils ta fram en nordisk plattform för hållbar stadsutveckling. SGBC är även med i Sustainable Cities Initiative, som leds av World Green Building Council.

Hållplatsen har en viktig funktion för att skapa engagemang och sprida information mellan olika stadsutvecklingsprojekt.