« Tillbaka till kalender

Välkommen till framtidsverkstad Örebro 2050 -Hur får vi till Hållbara lösningar

23 April 2014 (Kl: 14.00)

I Sweco, Grubbengatan 6, Örebro

Sweco tror att det är viktigt att personer med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas och diskutera utvecklingen mot en mer hållbar framtida Örebroregion. Därför har de skapat detta forum som ger möjlighet till samverkan och reflektioner kring dessa frågor, som på ett eller annat sätt berör oss alla. Eftermiddagen inleds med en kort inspiration till diskussionerna utifrån exempel där Sweco har deltagit i lyckade projekt med hållbara lösningar. Exemplen kommer vi att försöka anpassa efter anmälda deltagares möjliga intresseområden.

Exempel på några inspirationsområden är:

  • Energieffektiva lösningar i industri och fastighet
  • Framgångsfaktorer för ett hållbart arbete
  • Ruttoptimering

Framtidsverkstad sker i år i samarbete med Örebro Klimatarena, vars syfte är att skapa en mötesplats för aktörer inom näringslivet, som vill gå före och är engagerade i energi- och klimatfrågor.

Mer information och anmälan finns här.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.