« Tillbaka till kalender

PFAS dialogmöte

27 January 2015

I Nalen, Stockholm

Förhöjda halter av högfluorerade ämnen (PFAS) har under de senaste åren hittats i dricksvatten, grundvatten samt i fisk i nära anslutning till brandövningsplatser där ämnena använts i brandsläckningsmedel, ofta i närheten till flygplatser. Ämnena är extremt svårnedbrytbara och har negativa effekter på människor och djur på lång sikt.

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Swedavia bedrivit forskning i anslutning till två stora svenska flygplatser (Arlanda och Landvetter) som förorenats med PFAS. Vi vill med detta seminarium särskilt lyfta frågan hur vi ska hantera problematiken med dessa miljögifter framöver.

En panel bestående av representanter från länsstyrelser, myndigheter och flygplatser kommer att ge sin syn på saken för att tillsammans diskutera och skapa förutsättningar för en gemensam handlingsplan för att minska riskerna för människor och djur framöver.

Läs mer här.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.