« Tillbaka till kalender

Inspirationsseminarium om Formas utlysning Hållbart samhällsbyggande

5 November 2014 (Kl: 13.00)

I Solna, Stockholm

Under seminariet presenteras Formas nya utlysning om hållbart samhällsbyggande och forskningsbehovet inom samhällsbyggandsområdet diskuteras. Det ges även tillfälle till kontakter mellan forskare och samhällsintressenter. 

Forskningsrådet Formas utlyser 25 miljoner kronor per år i tre år (2015-2017) för forskning inom hållbart samhällsbyggande, inriktat mot forskning om planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön på samtliga nivåer: regioner, städer, stadsdelar, kvarter, infrastruktur, byggnader och anläggningar. Avsikten är att ge stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen om ett hållbart samhällsbyggande ur ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt och kulturellt perspektiv. Samverkan med samhällets aktörer är en förutsättning för stöd. Utlysningen stänger den 19 februari.

 

När: Onsdagen den 5 november, kl. 13.00 – ca 17.00
Var: Vattenfall, Evenemangsgatan 13, Solna

Läs mer här!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.