« Tillbaka till inläggen

Workshop 16 december

14 januari 2015 (Kl: 10.01)

Den 16 december ordnades en heldags workshop i Stockholm av SGBC. Syftet var att få input i arbetet med att utveckla ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling.

Fokus låg på områdena klimat, energi, resurser och transporter. En öppen inbjudan till projektets samarbetspartners hade gått ut på förhand och workshopen samlade ett 60-tal konsulter, arkitekter, kommuner, representanter för akademin och representanter för forskningsinstitut. SGBC har anlitat rådgivare för att ta fram innehållet i det svenska certifieringssystemet avseende klimat, resurser, energi och transport. Dessa personer fungerade även som diskussionsledare under dagen. Diskussioner hölls kring beteendefrågor, vilka pågående projekt som kan ge input till det svenska systemet, hållbar resursanvändning, hållbart resande, hållbar infrastruktur, hållbar energi, samt hur vi går från vision till verkstad.

Under dagen hölls följande presentationer: Björn Svensby (Energimyndigheten) talade om Uthållig kommun och regeringens Plattform för hållbar stadsutveckling, Annika Hagberg (hållbarhetskonsult) berättade om erfarenheter med att arbeta med ungdomar kring klimatfrågor, Jens Thulin (COWI) beskrev cirkulär ekonomi, och Kristina Birath (Eskilstuna kommun) berättade om hur Eskilstuna kommun arbetar med klimatfrågor.

Som workshopledare fungerade Fredrik Frensborg (WSP).

Följande rådgivare anlitades:

 • Jens Thulin, COWI,
 • Viktoria Walldin, White arkitekter
 • Kaisa Svennberg, Ramböll
 • Björn Nykvist, Stockholm Environment Institute
 • Agneta Persson, WSP
 • Joakim Nordemo, Bengt Dahlgren
 • Tomas Hallén, TH Teknikkonsult AB
 • Linda Kummel, Spacescape
 • Karin Neergaard, Trivector
 • Jesper Johansson, Tyréns
 • Stefan Uppenberg, WSP

 

Nedan ses bilder från dagen:

IMAG0349 IMAG0352 IMAG0367

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.