« Tillbaka till inläggen

Nytt svenskt certifieringssystem för hållbara städer

17 september 2014 (Kl: 10.02)

Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar istället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities.

–          Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council. Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart, säger han.

Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. Det har visat att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart.  Det finns stora skillnader mellan England och Sverige avseende synsätt, rollfördelning, välfärdssystem m.m. I Sverige är det även av stor vikt att systemet fungerar för befintliga områden, vilket BREEAM Communities inte gör idag.

Svenska kommuner, företag och högskolor har stöttat och medverkat i arbetet att ta fram certifieringssystem för stadsdelar i Sverige. Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.

Mer information kommer att finnas på www.sgbc.se. För frågor kring det svenska certifieringssystemet, kontakta Ann-Kristin Belkert, Chef Hållbar stadsutveckling på Sweden Green Building Council, ann-kristin.belkert@sgbc.se.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


If I coiamnmcuted I could thank you enough for this, I'd be lying.

Av: Lynell 5 år sedan