« Tillbaka till inläggen

Nominera ditt projekt och följ med till Barcelona på SB14!

28 October 2014

I Barcelona, Spanien

Sweden Green Building Council, Formas och Boverket kommer gemensamt att presentera de bästa svenska hållbara byggnadsprojekten i sin monter på SB14-konferensen i Barcelona, den 28-30 oktober. Nominera ert projekt till utställningen och visa ert arbete på årets största internationella händelse inom hållbart byggande!

World SB Conference 2013-2014 i Barcelona (förkortat SB14) är den sista delen i denna upplaga av Sustainable Building Conference Series. Konferenserna fokuserar på olika aspekter av hållbart byggande och sammanfattas vart tredje år på en världskonferens. I år hålls konferensen i Barcelona och vi vill att Sverige ska ha en framstående roll på konferensen.

Läs mer och nominera ditt projekt på hemsidan för SB14!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


Sari,Inom relationer e4r det lika vainglt att kvinnor misshandlar me4n som tve4rt om. 30% av ve5rdsf6kande ff6r misshandel i ff6rhe5llande e4r me4n. Le5ter som du ff6rsf6ker ff6rneka detta men det hade ju varit heltokigt.Inom vissa yrken eller funktioner me5ste man ha viss kapacitet. Exempelvis som stridande soldat me5ste man ha viss te5lighet och he4r kan man inte kvotera in kvinnor hur som helst. Vi kvoterar in kvinnor till polisen i stor omfattning men de4r e4r det lite skillnad, vi kan enkelt skicka fler poliser till en incident och polisen e4r beve4pnad och ff6rhoppningsvis inte skurkarna. Mao kan poliske5ren fortse4tta verka e4ven med mindre kapabla medlemmar.Det ff6rekommer ve5ld mot kvinnor i krig, inget jag ff6rnekar du verkar ha inste4llningen att en df6d man e4r en mindre tragedi e4n en skadad kvinna. Detta e4r inte ne5gra bekre4ftade uppgifter men ett hum om hur det ligger till - antal df6da i Syrien e4n se5 le4nge:Barn: 965Kvinnor: 901Me4n: 10,992https://twitter.com/#!/SyrienNyheter/favorites"Faktum e4r att kvinnorf6relsen har gjort extremt mycket" - ne5gra exempel pe5 konkreta ff6rbe4ttringar?Kvinnor tje4nar lika mycket som me4n. Det finns me4ngder av svenska och utle4ndska undersf6kningar som visar det. Och att je4mff6ra olika yrken, branscher eller organisationer ger inte en korrekt bild.Me4n diskrimineras inom ve5rden som ve5rdtagare, det e4r sve5rare ff6r en man att fe5 hje4lp, le4kemedel och sjukskrivning. Mindre forskning gf6rs pe5 exempelvis cancer som drabbar me4n prime4rt osv."Funderat pe5 varff6r de olika sektorerna ve4rderas se5 olika ff6rresten?"Ett serviceyrke e4r mindre betalt oavsett om det e4r me4n eller kvinnor. Kika pe5 hur en marknadsekonomi fungerar. En servicerelaterad tje4nst e4r en kostnad medan en producerande tje4nst e4r en inte4kt."Lika hf6g levnadsstandard som me4n? What? Hur te4nker du nu?"Kvinnor ff6rve4rvsarbetar mindre men kompenserar genom att deras me4n ste5r ff6r en stf6rre del av inte4kterna. Om kvinnor ska tje4na mer behf6ver de ta jobb och jobba lika mycket som me4n. Detta betyder att me4n i sin tur me5ste jobba mindre och ta stf6rre ansvar hemma. Man kan tvinga fram ett systemet som fungerar se5 men om me4n och kvinnor fe5r valfrihet som i Sverige se5 ve4ljer kvinnor att vara mer hemma.Sedan har du grundle4ggande psykologi, att me4n identifierar sig mer med vad de gf6r e4n vad kvinnor gf6r. I e5rtusenden har me4n varit samhe4llets arbetsmyror som arbetat tills de df6tt. Kvinnor har alltid haft en skyddad roll som mf6drar.fortse4tter...

Av: Luri 7 år sedan