« Tillbaka till inläggen

Rapport från IVL om energianvändning vid konstruktion av hus

23 april 2014 (Kl: 17.01)

En ny rapport har publicerats med målet att svara på följande fråga: ”Sett till en byggnads livscykel, vilken miljöpåverkan kommer från den färdiga byggnaden, det vill säga med hänsyn till uppströms miljöpåverkan för byggprodukterna och byggprocessen, i förhållande till driftens energianvändning, det vill säga nedströms påverkan?”

Här följer en sammanfattning av rapporten:
Rapporten beskriver en indikator på resurseffektivitet genom att anlysera miljöpåverkan från
flerbostadshus driftenergi i förhållande till att bygga dem. Analysen utgår ifrån livscykelanalyser (LCA)
som gjorts med samma metodik och resultatet från de enskilda beräkningarna är därför jämförbara.
Detta är normalt sett inte fallet om man utgår från litteraturstudier från olika författare. Analysen som
genomförts visar att:
• I ett modernt flerbostadhus är bidraget till klimatpåverkan – som ett grovt nyckeltal – likvärdigt
med att bygga huset som driftenergin under 50 år.
• I de hus som analyserats finns inget samband mellan låg energianvändning under driften och
klimatpåverkan att bygga huset, det vill säga det är fullt möjligt att bygga ett både miljöanpassat
hus och energieffektivt.
• Den extra klimatpåverkan som energieffektiva byggnader kräver i form av extra isolering,
lufttätt klimatskal, effektiv installationsutrustning, passivhusfönser med mera är betydligt
mindre i förhållande till val av byggteknik i övrigt, så som stomval, där betongstommar
dominerar för flerbostadshus.

 

Läs hela rapporten som pdf här.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.