« Tillbaka till inläggen

Rapport: Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling

21 mars 2014 (Kl: 13.29)

Vem är aktiv i att driva frågan om stadspolitik? Vilka argument framförs? Vad innebär stadspolitik för hållbar stadsutveckling på regional och kommunal nivå? Det är några av frågeställningarna som undersöks i rapporten Stadspolitik – för en miljömässig, socialt, kulturellt och ekonomisk hållbar utveckling,  framtagen av Fredriksson och Marntell (WSP) på uppdrag av Boverket.

Rapporten bygger på en genomgång av ett urval policydokument, myndighetsrapporter, utvärderingsrapporter, forskningsöversikter och doktorsavhandlingar. Därtill har intervjuer genomförts med fyra kommunala tjänstemän.

Denna rapport utgör bilaga till rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling – slutrapportering av ett regeringsuppdrag till Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet.

Läs rapporten på Boverkets hemsida

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


it is helping to the extent where she no longer needs to take 3 to 4 lots of pain killers through the ni#t2&g8h17;s sleep. Hopefully this improvement is permanent and we will be able to resume our caravan trips around Australia – Thank you

Av: Charla 5 år sedan