« Tillbaka till inläggen

Rapport från delprojekt vatten i HCS

19 februari 2014 (Kl: 14.44)

Nu finns rapporten Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar tillgänglig. Den har tagits fram som ett delprojekt i HCS (Hållbarhetscertifieringar av stadsdelar) av Johanna Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Anders Rydberg och Sven Celander, WSP. I rapporten presenteras hur vattenrelaterade aspekter kan och bör hanteras i framtida certifieringssystem.

Vattenrelaterade frågor i BREEAM Communities och LEED Neighborhood Development har kartlagts och därefter analyserats utifrån nuvarande praxis vid fysisk planering i Sverige. Analysen visar att 14 av de totalt 40 aspekterna i BREEAM Communities kan kopplas till vattenrelaterade frågor. Sju av dessa har direkt koppling och kräver mer omfattande revidering i den första anpassningen av BREEAM Communities.

Utöver det har ett antal viktiga områden identifierats vilka bör få särskild uppmärksamhet vid utveckling av framtida certifieringssystem, däribland geografisk avgränsning, recipientfrågor och VA-anläggningens prestanda.

Resultatet av analysen kommer fungera som input vid svenskanpassningen av BREEAM Communities och vid en eventuell utveckling av ett mer unikt svenskt certifieringssystem för stadsdelar.

Läs rapporten

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.