« Tillbaka till inläggen

Blogginlägg: Betatestning för Norra Tyresö Centrum

14 februari 2014 (Kl: 16.01)

Workshopen för Tyresö Norra Centrum skedde den 19 november 2013 hos Tyresö kommun. Deltagare under workshopen var från Tyresö kommun: Heléne Hallberg, Jenny Linné, Helena Hartzell, Sara Kopparberg, Thomas Lagerwall och Caroline Eriksson, från Bengt Dahlgren AB: Joakim Nordemo, Marcus Wistrand, Maria Perzon och Maria Skarrie, från SGBC: Lovisa Kihlborg (White) och Ann-Kristin Karlsson samt från KTH Berit Balfors.

Tyresö kommun är en attraktiv bostadsort och invånarantalet växer stadigt. Samtidigt åldras Tyresös befolkning och många vill lämna sina villor och småhus och flytta närmare kommersiell och offentlig service. Det finns därför en stor efterfrågan på centrala och attraktiva bostäder i centrala Tyresö.

 Tyresö Centrum uppfördes till stor del på 1960-talet som en del av miljonprogrammet och har ett brett serviceutbud. Tyresö centrum fungerar, tack vare närheten till omkringliggande bostäder, skolor och idrottsanläggningar, både som kommunens kommersiella och sociala centrum. Norra Tyresö Centrum behöver förnyas, utvecklas och expandera för att kunna möta konkurrensen från grannkommunernas centrumanläggningar och externhandelsområden.

För mer information angående Norra Tyresö Centrum, se www.tyreso.se/norracentrum.

 Tyresö kommun har en hög ambition för Norra Tyresö Centrum vad gäller hållbarhet. Det känns därför passande att projektet vid betatestningen nådde nivå excellent enligt BREEAM Communities.

Slutrapporten från betatestningen för Tyresö Norra Centrum är nu klar och synpunkter på anpassningen har lämnats till SGBC.

Maria Perzon och Maria Skarrie, Bengt Dahlgren AB


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.