« Tillbaka till inläggen

Nordiskt samarbete för gemensamt ramverk för hållbar stadsutveckling

19 december 2013 (Kl: 10.34)

Sweden Green Building Council har tillsammans med Green Building Councils i Norge, Finland och Island fått 3,6 miljoner norska kronor från Nordic Built för att ta fram ett nordiskt ramverk för hållbar stadsutveckling.

– Nordiska städer är internationella förebilder på hållbar stadsplanering. Nu ska Nordiska Green Building Councils, städer, universitet och företag samverka i att definiera vad vi nordbor menar med en hållbar stad, säger Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council.

Målet med projektet är att nå ett gemensamt arbetssätt för hållbar stadsutveckling i de nordiska länderna. Projektet kommer att utföras tillsammans med många samverkanspartner – från svensk sida medverkar 46 olika kommuner, företag, forskningsinstitut och högskolor i projektet HCS (Hållbarhetscertifiering av stadsdelar). Från varje nordiskt land kommer en högskola och en stad medverka i en nordisk arbetsgrupp och ha ett specifikt befintligt område att diskutera kring. I Sverige är det Stockholms stad och Kungliga Tekniska Högskolan som medverkar i den nordiska arbetsgruppen och det svenska området är Järva. Framtagandet av det nordiska ramverket kommer även involvera andra städer, stadsdelar och företag som medverkar i HCS samt från de andra nordiska länderna.

– Vi ska under 2014 ta fram ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling inom HCS och kommer att samordna detta med utvecklingen av det nordiska ramverket, säger Ann-Kristin Karlsson, chef för hållbara städer på Sweden Green Building Council, som kommer vara projektledare.

En nordisk samverkan kring hållbar stadsutveckling kommer leda till ett större fokus på hållbarhet i nordiska projekt och kan ge en stor påverkan även i internationella sammanhang.

Klicka här för att se nyheten på Sweden Green Buildings hemsida.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.