« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: LaRS – Lagersberg, Råbergstorp och Stenby

4 oktober 2013 (Kl: 08.59)

Lagersberg byggdes i slutet av 1960-talet och är en del av ett ursprungligen större område som delades av ett vägbygge vilket skapade två områden-Lagersberg och Råbergstorp. Namnet kommer från det intilliggande Lagersbergs Säteri från 1700-talet, vars ägor såldes till bygget. Det ligger för övrigt kvar i området och drivs som museum.

Lagersberg förvaltas av det kommunala bolaget Kommunfastighet till skillnad från tvillingen Råbergstorp på andra sidan vägen, som ägs av Pagoden, ett privat bolag. Båda dessa bostadsområden består av trevåningshus i milda färger med putsade fasader och sadeltak runt bilfria grönskande gårdar. En extremt barnvänlig miljö ganska långt från schablonbilden av ”ful betong, höghus”. Det är nära till Centrum och boende vittnar om att de trivs. Trots detta har området från starten dragits med en lågstatusstämpel.

Stenby byggdes på åttiotalet och ritades av samma arkitekter, dock med en justerad plan och utgörs därför av en blandning av flerfamiljshus, radhus och villor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Yasir Al Dulaimi                                                         Foto: Tyrone Mfizi
Alla bilder som används i projektet är tagna av boende i området under och efter en konstfotokurs, samt av en fotokunnig projektassistent/linkworker som även är bosatt i området. Detta är ett principiellt val i linje med projektets målsättning – ett område som fått många etiketter på sig utifrån ska istället presenteras av de som bor och verkar där.  

LaRS-projektet drivs av kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun och har som övergripande syfte att tillsammans med boende och verksamma skapa en hållbar och attraktiv stadsdel med god sysselsättningsnivå och goda möjligheter att mötas och utvecklas. Det syftar också till att stärka områdets identitet. LaRS-projektet omfattar områdena Lagersberg, Råbergstorp och Stenby. Projektet löper fram till 2015 och syftar även till att utveckla metoder för stadsdelsutveckling, metoder som sedan kan tillämpas på fler stadsdelar. Det följs även av forskare från Mälardalens Högskola.

Aktiviteter på plats sedan starten sommaren 2013 har varit huvudsakligen kulturella –foto och filmkurser, utställningar, poetry slam och musikkvällar-och syftar till att skapa förtroende för projektet och rekrytera aktiva och engagerade till kommande projektgrupper. Utvecklande av ett lokalt nyhetsmedium och mötesplats står på tur. LaRS-projketet samverkar med  det kommunala bostadsbolaget Kommunfastighets eget projekt ”Sköna Gröna Lagersberg” som handlar om totalrenovering med halverad energianvändning som mål.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


, “After they outnumber you, it’s all the same.” She says it’s a big difference in going from 1 to 2, and from 2 to 3, but after that it doesn’t rock your world anymore. So maybe after #3 Husband will cede his ground on #4?As for us, we have 1 now and would like to have 4. The plan is 2 biological and 2 adopted. It will be a handful, but after 11 years of exposure to my hu2#and&b8s17;s big crazy family I know that I want the same for us.

Av: Isabelle 5 år sedan