« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Öster Mälarstrand

10 september 2013 (Kl: 11.25)

Öster Mälarstrand har sedan slutet av 1980-talet varit tilltänkt för bostadsexploatering. Hela området beräknas vara klart på 10-15 års sikt. Stadsdelen förvandlas bit för bit till ett nytt och attraktivt bostadsområde intill Mälaren. Men Öster Mälarstrand ska bli mer än ett sjönära boende. Här planeras för grönområden, verksamheter, skola och förskola och en livfull fritidshamn. Strandkanten är till för boende, besökare, båtägare och flanörer.

Området omfattas av ett flertal planer på strategisk och detaljerad nivå. Den östra delen av området bebyggdes med bostadshus under åren 1997 – 2003. Den västra delen av området består av fem detaljplaner. Två detaljplaner är antagna och byggnation pågår. Arbetet med den tredje detaljplanen påbörjas under hösten 2013 och i Västerås översiktplan har man uttalat att denna detaljplan och genomförandet av den ska resultera i Västerås första hållbara stadsdel. Ett steg i att uppnå detta är att delta i sgbcs arbetet avseende hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Området som omfattas av den tredje detaljplanen har tidigare varit båtuppläggningsplats för vinterförvaring av fritidsbåtar men i höst flyttar de sista båtarna därifrån. Detaljplanen kommer att antas under 2014. Sanering av området kommer att påbörjas under detaljplanearbetet.

bild från worddok - hamnen

 

Bilder: ÅWL Arkitektkontor, på uppdrag av MUAB


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.