« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Norrby

10 september 2013 (Kl: 11.03)

Norrby ligger centralt i Borås i direkt anslutning till järnvägsstationen – ett gammalt arbetarbostadsområde som i stora delar revs och byggdes upp igen under femtio- och sextiotalen likt modellen för miljonprogrammet. De äldsta bostadshusen i stadsdelen är från förra sekelskiftet. Bebyggelsen är hyreslägenheter och bostadsrätter i 15 kvarter. Totalt finns 1 442 bostäder i området (2010), varav 80 % är hyresrätter, 19 % är bostadsrätter och endast 1 % är äganderätter. Det bor ca 3 500 personer i området idag. Det är många barn på ett ganska litet geografiskt område. Befolkningen väntas öka de närmaste fem åren, liksom den gjort de senaste fem åren. Arbetslösheten är hög, medelinkomsten är låg och utrikes födda är många. Stadsdelen är omgiven av järnvägsspåret som löper som en ögla i dess ytterkant. Ytterligare barriärer är Magasinsgatan längst åt väster samt Norrby Långgata som delar befintliga Norrby och den nya ännu obebyggda stadsdelen. Norrby Långgata är tungt trafikerad och utgör transportled för farligt gods. Inom området finns många små grönområden insprängda i bebyggelsen samt den mindre Kronängsparken.

Mellan Norrby Långgata och järnvägen planeras en ny stadsdel. Den ska vara hållbar med blandad bebyggelse och med en levande utomhusmiljö. Den ska också länka samman befintliga Norrby med Centrum.

plan från worddok

Bostadsrätterna (blå områden) omgärdas helt av hyresrätter (orange områden), medan äganderätterna ligger i områdets ytterkant (gult område).

Bilder och illustrationer: Borås stad


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.