« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: Limhamns hamn/industriområde

10 september 2013 (Kl: 10.57)

Området är beläget i Limhamn i västra Malmö, vid havet och har fram till nyligen varit i bruk som industriområde och har bland annat innehållit Limhamns Cementfabrik/”Cementa” som i sin mest produktiva fas var Skandinaviens största cementfabrik.
Den första detaljplanen som gjordes i syfte att börja omvandla området från industriområde till stadsbebyggelse vann laga kraft 2006. Detta kan ses som startskottet för omvandlingen i området.
Syftet med stadsomvandlingen i området är att knyta samman området med den befintliga bebyggelsen i Limhamn genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse innehållande till största del bostäder, men även service i form av handel, verksamheter, kontor samt skolor, förskolor och sporthall och allmänna parker, torg, gator och kajer.
För halva det område som innehållit den gamla Cementfabriken är en detaljplan färdig sedan 2012. Denna plan medger 530 bostäder samt en 1,5 hektar stor park samt skola/förskola. Arbete pågår med nästa detaljplan för resterande del av fabriksområdet. Planområdets area är ca 9 ha och bedöms kunna innehålla minst 800 bostäder och service mm. Marken inom planområdet ägs av NCC. Arbete med planen pågår och beräknas vara färdigt i dec 2014. Parallellt pågår arbete med detaljplaner för delar av industriområdet, som ligger norr om fjärrvärmeverket. En av dessa detaljplaner har Skanska som beställare och bedöms kunna innehålla minst 700 bostäder och service mm.

Klicka på bilden nedan för att se en större version.

bild från worddok


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.