« Tillbaka till inläggen

Betatestprojekt: KTH Campus

10 september 2013 (Kl: 10.49)

Varje dag kommer 12 000 studenter och 4 000 anställda till KTH Campus. Campus omfattar totalt lika stor markyta som Gamla Stan i Stockholm med 70 byggnader som tillsammans utgör nära 200 000 kvm lokalarea.

KTH Campus utgör en del av Stockholms högskole- och universitetsstråk utefter Valhallavägen och Roslagsvägen och i anslutning till Nationalstadsparken. Stråkets olika delar samverkar inbördes genom befintliga gator och vägar, liksom järnvägs- och tunnelbanespår. KTH Campus har i dag sin huvudsakliga entrépunkt från Stockholms innerstad vid Östra station.

KTH Campus läge i Nationalstadsparken skapar specifika kvaliteter genom utblickar och närhet till rekreation och motion. Detta kan även komma till tydliga uttryck genom grönstråk som länkar park och natur in i campusområdet. De viktigaste stråken finns kring Triangelparken med f.d. Röda korsets sjukhus, norr om Lantmäterisektionen, samt Maskinparken.

Genom sitt läge invid Stockholms innerstad, och i direkt anslutning till Nationalstadparken, har KTH Campus goda möjligheter att utvecklas till ett världsunikt universitetscampus. Som en del av ett stort högskoleområde med många internationellt uppmärksammade verksamheter bildas också attraktiva förutsättningar för nya forsknings- och utbildningsinriktade verksamheter.

KTH Campus har utvecklats till ett unikt stadsuniversitet med institut, företag, andra högskolor, boende och annan högskolenära verksamhet. Detta kommer att fullföljas genom fortsatt inflyttning av annan verksamhet, skapandet av en central entréplats, expansion inom Albano området och exploatering av Norra Stationsområdet etc. En övergripande uppgift är att skapa en positiv miljö för de studerande med bl a god infrastruktur för utbildningen, bostäder, service samt kultur och fritid.

I utvecklingplanen för KTH Campus  vidgas begreppet levande campus till ett stadsbyggnadsperspektiv med nya strategier:

En ökad integration av KTH Campus i staden med förbättrade samband till omgivande stadsdelar och verksamhetsområden
• Ökat antal bostäder för studenter och gästforskare ger liv och rörelse under alla timmar på dygnet och året.
Ökad täthet, som ger en potential för framtida förändringar och nya etableringar, förbättrat underlag för service, som dessutom utgör en stadsbyggnadskvalitet i sig.
Förbättrad rumslig struktur för campus med ökad orienterbarhet och avläsbarhet, som bättre stödjer livet, flödena och verksamheterna

strukturplan - från worddok

 

Klicka på bilden ovan för att se en större version


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.