« Tillbaka till inläggen

Slutrapport från betatesterna

13 mars 2015 (Kl: 10.34)

Under 2013 och 2014 genomförde SGBC 22 betatestprojekt. Detta innebar att det brittiska certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling BREEAM Communities testades i 22 olika stadsutvecklingprojekt, och dessa stadsutvecklingsprojekt kallades betatestgrupper.

Respektive betatestgrupp genomförde en heldags workshop i samarbete med workshopledare med kompetens inom BREEAM Communities och hållbar stadsutveckling. Vid samtliga tillfällen närvarade en representant från SGBC. Målet var att ta fram förslag till en enklare anpassning av BREEAM Communities för svenska förhållanden. Betatestgrupperna bestod av representanter från en eller flera organisationer och företag som t.ex. kommunala förvaltningar, byggbolag, arkitektbyråer,konsultföretag, forskningsinstitutioner, energibolag och fastighetsbolag.

Slutrapporten från dessa betatestprojekt kan laddas ner nedan:

Slutrapport betatester SGBC

 

 


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.