« Tillbaka till inläggen

Regeringen skapar plattform för hållbar stadsutveckling

26 februari 2014 (Kl: 15.57)

Myndigheterna  Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket  har fått i uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska främja samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Den ska även fungera som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte.


I'm impressed! You've managed the almost imsiepobls.

Av: Brandy 4 år sedan